رویداد های جدید

وبینار سیری در مد و پوشاک هخامنشی 10 اردیبهشت99

  • از

تاریخ مختصری از پوشاک، نفوذ تمدنهای ماقبل در پوشاک هخامنشی، پوشاک زنان، پوشاک مردان، کلاه درباری، تاج پادشاهی و کلاه پارسی، کفش، ساز و برگ… ادامه »وبینار سیری در مد و پوشاک هخامنشی 10 اردیبهشت99

وبینار سیر تحول شهر و شهرسازی در ایران از دوران ماد تا معاصر ۳ اردیبهشت۹۹

  • از

شهر ایرانی، شهری مملو از زندگی،پر از خاطره و سرشار از واقعه و حادثه است. شهر مکانی ست برای وصل و نوایی شورانگیز سر می… ادامه »وبینار سیر تحول شهر و شهرسازی در ایران از دوران ماد تا معاصر ۳ اردیبهشت۹۹