آمادگی آزمون جامع راهنمایان طبیعت

سرفصل ها:

 1. مبانی اکوتوریسم
 2. آشنایی با پرندگان ایران، پرنده نگری
 3. آشنایی با پستانداران ایران
 4. آشنایی با گیاهان ایران
 5.  آشنایی با تنوع زمین شناسی
 6. مشارکت جوامع محلی
 7. زبان تخصصی

اهداف:

 1. آماده شدن برای آزمون جامع
 2. آشنا شدن با نحوه سوالات
 3. ارزیابی اطلاعات
 4. بررسی نقاط ضعف قبل از آزمون جامع

مخاطبین:

 • افرادی که دوره راهنمایان طبیعت  را گذرانده اند و به زودی می خواهند در آزمون جامع شرکت کنند.
 • افرادی که قبلا در آزمون جامع شرکت کردند و بطور کامل موفق به کسب نمره قبولی نشدند .
 • افرادی که می خواهند اطلاعات عمومیشان را در زمینه مرتبط مورد سنجش قرار دهند.
 • افرادی که مایل به مرور تست های گذشته آزمون جامع میباشند.

منابع مورد استفاده:

 1. کتاب مبانی اکوتوریسم – افسانه احسانی
 2. کتاب آشنایی با گیاهان ایران با تکیه بر جغرافیای گیاهی – دکتر ولی الله مظفریان
 3. کتاب آشنایی با پرندگان ایران، پرنده نگری – پرویز بختیاری
 4. جزوه آشنایی با پستانداران ایران – هوشنگ ضیایی
 5. جزوه آشنایی با تنوع زمین شناسی – امیر توکلی صبور
 6. جزوه مشارکت جواحع محلی – علی چراغی
 7. جزوه زبان تخصصی – کیانوش محرابی

نحوه برگزاری: به صورت مجازی و با دسترسی یک ماه

نحوه ثبت نام :

جهت ثبت نام به لینک پایان صفحه مراجعه کرده و پس از ثبت نام و اعلام تاییدیه اولیه به شما، پرداخت خود را انجام داده و به سوالات دسترسی پیدا کنید.

سرمایه گذاری: مبلغ 63000 تومان

نحوه عملکرد دستیابی به آزمون ها:

مجموع بیش از ده دوره آزمون  جامع جمع آوری و به صورت دقیق پاسخ داده شده اند. این مجموعه به شکل دیجیتال درآمده و در دسترس شما قرار گرفته است.

روند انجام کار توسط سیستم:

بعد از ورود به فضای مشخص شده ، شما می توانید ، ده مرتبه در آزمون جامع مجازی شرکت نمایید.

در هر بار کلیک جهت شروع تست شما به صورت تک به تک به تست ها دسترسی دارید و پس از پایان آخرین تست (بیست تست) و اعلام پایان آزمون ، می توانید پاسخ های درست و غلط خود را مشاهده کنید. مجدد تست بعدی را شروع کرده و این روند را تا ده مرتبه می توانید تکرار کنید.

 شما می توانید نت برداری کنید و مزیت آن این است که مدت زمان محدود نیست و برای ارزیابی قبل از آزمون جامع  اصلی مفید می باشد.

شما  دسترسی به تست ها را می توانید چندین و چند مرتبه داشته باشید .

لازم به ذکر است که بدانید تست های هر درس به صورت مجزا طبقه بندی شده است.

مدت دسترسی به این مخزن یک ماه می باشد.

سوالات متداول:

بله، اگر صرفا می خواهید اطلاعات خود را ارزیابی قرار دهید می توانید در این آزمون ها شرکت کنید.

طبق برنامه ریزی سیستمی شما می توانید ده مرتبه و به مدت یک ماه از مخزن سوالات استفاده نمایید.

خیر، تنها دروس مشخص شده در سرفصل هر دوره در آزمون جامع مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

بهتر است در هر دوره ده تایی تست زدن پشت سر هم باشد ولی مانعی در افتادن فاصله زمانی وجود ندارد.

خیر، با توجه بر این که سیستم به صورت دیجیتال طراحی شده است این امکان وجود ندارد ولی با توجه به مدت دسترسی شما می توانید تا حصول اطمینان از آموختن کامل، سوالات را مرور و پاسخ دهید.

بله این امکان وجود دارد و البته باید در هنگام ثبت نام ذکر شده و با موسسه هماهنگ شود.