آمادگی آزمون جامع راهنمایان فرهنگی

سرفصل ها:

 1. شناخت صنعت گردشگری
 2. مبانی جغرافیای گردشگری و نقشه خوانی
 3. آشنایی با میراث فرهنگی، صنایع دستی و هنرهای سنتی
 4. آشنایی با فرهنگ اقوام ایران زمین
 5. مبانی اکوتوریسم
 6. معماری ایران و جهان
 7. شناخت اماکن تاریخی ایران
 8. زبان تخصصی

اهداف:

 1. آماده شدن برای آزمون جامع
 2. آشنا شدن با نحوه سوالها
 3. ارزیابی اطلاعات
 4. بررسی نقاط ضعف قبل از آزمون جامع

مخاطبین:

 • افرادی که دوره ها را گذرانده اند و به زودی می خواهند در آزمون جامع شرکت کنند.
 • افرادی که قبلا در آزمون جامع شرکت کردند و به طور کامل موفق به کسب نمره قبولی نشدند.
 • افرادی که می خواهند اطلاعات خود را در زمینه مرتبط مورد سنجش قرار دهند.
 • افرادی که  مایل به مرور تست های گذشته آزمون جامع می باشند.
 • فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با گردشگری که طبق قانون می توانند به صورت غیر حضوری در آزمون جامع شرکت کنند.

منابع مورد استفاده:

 1. کتاب درآمدی بر صنعت گردشگری – مرتضی بذرافشان
 2. کتاب تاریخ فرهنگ ایران – دکتر رضا نوری شادمهانی
 3. کتاب شناخت صنایع دستی ایران – حسین یاوری
 4. کتاب معماری ایران و جهان – دکتر رضا نوری شادمهانی
 5. کتاب نقشه خوانی و GPS در گردشگری – دکتر رسول عسگری و کاپیتان محمد براتی
 6. کتاب جغرافیای جهانگردی ایران – دکتر اسماعیل قادری
 7. کتاب مبانی اکوتوریسم – افسانه احسانی
 8. کتاب شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین – حمید عامریان
 9. کتاب آشنایی با میراث فرهنگی – فائق توحیدی
 10. English for Iranian Tourist Guides – کوروش اسفندیاری

نحوه برگزاری: به صورت مجازی و با دسترسی یک ماه

نحوه ثبت نام :

جهت ثبت نام به لینک پایان صفحه مراجعه کرده و پس از ثبت نام و اعلام تاییدیه اولیه به شما، پرداخت خود را انجام داده و به سوالات دسترسی پیدا کنید.

سرمایه گذاری: مبلغ 72000 تومان

نحوه عملکرد دستیابی به آزمون ها:

مجموع بیش از ده دوره امتحان جامع جمع آوری و به صورت دقیق پاسخ داده شده اند. این مجموعه به شکل دیجیتال درآمده و در مخزن سوالات بایگانی شده اند و در دسترس شما قرار گرفته است.

روند انجام کار توسط سیستم:

بعد از ورود به فضای مشخص شده ، شما می توانید ده مرتبه آزمون جامع مجازی بدهید.

در هر بار کلیک جهت شروع تست شما به صورت تک به تک به تست ها دسترسی دارید و پس از پایان آخرین تست (بیست تست) و اعلام پایان آزمون ، می توانید پاسخ های درست و غلط خود را مشاهده کنید. مجدد تست بعدی را شروع کرده و این روند را تا ده مرتبه می توانید انجام دهید.

 شما می توانید نت برداری کنید و مزیت آن این است که مدت زمان محدود نیست و برای ارزیابی قبل از آزمون اصلی مفید می باشد.

شما  دسترسی به تست ها را می توانید چندین و چند مرتبه داشته باشید .

لازم به ذکر است که بدانید تست های هر درس به صورت مجزا طبقه بندی شده است.

مدت دسترسی به این مخزن یک ماه می باشد.

سوالات متداول:

بله، اگر صرفا می خواهید اطلاعات خود را ارزیابی قرار دهید می توانید در این آزمون ها شرکت کنید.

طبق برنامه ریزی سیستمی شما می توانید ده مرتبه و به مدت یک ماه از مخزن سوالات استفاده نمایید.

خیر، تنها دروس مشخص شده در سرفصل هر دوره در آزمون جامع مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

بهتر است در هر دوره ده تایی تست زدن پشت سر هم باشد ولی مانعی در افتادن فاصله زمانی وجود ندارد.

خیر، با توجه بر این که سیستم به صورت دیجیتال طراحی شده است این امکان وجود ندارد ولی با توجه به مدت دسترسی شما می توانید تا حصول اطمینان از آموختن کامل، سوالات را مرور و پاسخ دهید.

بله این امکان وجود دارد و البته باید در هنگام ثبت نام ذکر شده و با موسسه هماهنگ شود.