پیش ثبت نام دوره راهنمایان فرهنگی

مکان برگزاری : موسسه خانه سفر
هزینه پیش پرداخت دوره  500000 تومان
لینک پرداخت
 

پیش ثبت نام دوره مدیر فنی بند ب

مکان برگزاری : موسسه خانه سفر
هزینه پیش پرداخت دوره  500000 تومان
لینک پرداخت

پیش ثبت نام دوره راهنمایان طبیعت گردی

مکان برگزاری : موسسه خانه سفر
هزینه پیش پرداخت دوره  500000 تومان
لینک پرداخت

پیش ثبت نام دوره HOT

مکان برگزاری : موسسه خانه سفر
هزینه پیش پرداخت دوره  500000 تومان
لینک پرداخت
پیش ثبت نام دورهTtT 
مکان برگزاری : موسسه خانه سفر
هزینه پیش پرداخت دوره  500000 تومان
لینک پرداخت
ثبت نام جلسات شاهنامه خوانی در موسسه خانه سفر
تاریخ برگزاری : دوشنبه اول هر ماه
ساعت برگزاری: 18 الی 20 عصر
هزینه ثبت نام برای دوره 6 ماهه 120،000 تومان میباشد
برای ثبت نام لطفا با موسسه هماهنگ شود
ثبت نام تهران شهر موزه ها 
تاریخ برگزاری : جمعه هر هفته یک موزه
ساعت برگزاری: 10 صبح 
هزینه ثبت نام برای هر موزه به همراه راهنما مجرب و بلیط موزه 30،000 تومان می باشد

برای ثبت نام لطفا باموسسه هماهنگ شود