درباره خانه سفر

موسسه خانه سفر با بهره مندی از اساتید مجرب در رشته گردشگری کار خود را با دوره آموزشی راهنمایان فرهنگی شروع کرد و در آن راستا به تمرکز بر کارگاه ها و دوره های توانمند سازی و دانش افزایی راهنمایان فرهنگی پرداخت . خانه سفر این افتخار را دارد که برای اولین بار دوره کاربردی فدراسیون جهانی راهنمایان را به زبان فارسی برای راهنمایان کشور برگزار کرده است. پس از اخذ مجوز از فدراسیون جهانی راهنمایان و با داشتن مدرسین بین المللی آن فدراسیون، دوره ها را در تهران برگزار کرد و توانست مخاطبین علاقه مند را از 20 استان کشور داشته باشد. پس از چند دوره موفق و به تفاضای راهنمایان انگلیسی زبان دوره به زبان انگلیسی نیز برگزار شد. با توجه به کیفیت دوره و داشتن مخاطبین زیاد در استان های مختلف، خانه سفر دوره کاربردی ذکر شده را به دعوت انجمن صنفی راهنمایان در شهر اصفهان و شیراز نیز برگزار نمود. مخاطبینی که این دوره را گذرانده بودند و علاقه مند به تدریس در این حوزه بودند موجب شدند که مجوز برگزاری دوره تربیت مدرس ملی از فدراسیون جهانی راهنمایان اخذ و دوره مذکور نیز در خانه سفر برگزار شود. خانه سفر این افتخار را دارد که 11 دوره موفق کاربردی راهنمایان با پوشش 25 استان و 4 دوره تربیت مربی ملی برگزارنموده است.

در حال حاضر خانه سفر به برگزاری دوره های اصلی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شامل دوره راهنمایان فرهنگی، دوره راهنمایان طبیعت گردی و دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی می پردازد و در همین راستا به برگزاری کارگاه های توانمند سازی و دانش افزایی مخاطبین این سه حوزه مشغول است.باعث افتخار خانه سفر است که اساتیدی که ما را در راه رسیدن به اهدافمان  که همانا “حرفه ای بودن و حرفه ای عمل کردن” است کمک می کنند از پیشکسوتان رشته گردشگری، راهنمایان با تجربه، مدرسین بین المللی، اساتید دانشگاه و … می باشند.

کادر اجرایی خانه سفر نیز از دانش آموختگان رشته گردشگری درسطوح مختلف دانشگاهی تشکیل شده است که با شناخت حرفه ای که از این صنعت دارند محیط گرم، صمیمی و حرفه ای را برای مخاطبین رقم می زنند.